Transparantie is de basis voor mediation

Aanpak

Transparantie, balans en respectvolle directe communicatie over en weer vormen de basis van de mediation.

Als MfN Registermediator staat zonder meer vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en een veilige setting voorop. Dit vergroot de kans op openheid en luisteren naar elkaar. Daarmee is het fundament voor een oplossing gelegd.

Alles wat we bespreken is vertrouwelijk in de mate waarin beide partijen dat aan de mediationtafel overeenkomen. De Mediator is aan geheimhouding gebonden. U kunt dus vrijuit praten over wat u wenst, wat u dwars zit, wat uw zorg is en wat u te bieden heeft aan de ander. Niemand buiten de Mediationkamer neemt hiervan kennis, tenzij beide partijen overeenkomen zaken over de Mediation naar buiten te brengen.

U kunt een Mediation op basis van Vrijwilligheid op ieder moment afbreken. Uitgangspunt is dat partijen samen tot een oplossing willen komen. Als u hierin geen vertrouwen meer heeft, kunt u de mediation altijd stoppen.

De Mediator is onpartijdig (of eigenlijk ‘meervoudig partijdig’) en strikt neutraal. De Mediator heeft geen oordelen over - of moraal naar cliënten. Het gaat om uw conflict en om uw oplossingen. Alleen de belangen van bv kinderen in een scheiding - conflict zal de Mediator actief benadrukken.

4 Fasen

  Het initiatief tot Mediation kan van u individueel komen, of u en de andere partij(-en) hebben gezamenlijk besloten tot Mediation. Wanneer u contact opneemt zal ik derhalve de volgende stappen doorlopen:

  Stap 1 : Inventarisatie

  Een individueel intake gesprek met alle betrokkenen

  • wat speelt er?
  • wat is de wens voor de toekomst?
  • wat kan mediation dan voor u betekenen?

  Uitkomst is een besluit of Mediation voor betrokkene de juiste weg is.

  NB: soms is een conflict diffuus of tussen meerdere betrokkenen/partijen, zoals team-conflicten binnen organisatie. In dat geval kan (eerst) gekozen worden voor teamconflict-begeleiding.

  Stap 2 : Afspraken en Contract

  Op geleide van de gesprekken stel ik een plan op voor het begeleidingstraject met een kostenraming en leg dit voor aan partijen.

  Indien zij akkoord zijn, stel ik de Mediation Overeenkomst op, die wordt ondertekend tijdens een gezamenlijk gesprek met alle partijen.

  In de overeenkomst worden de algemene uitgangspunten van Mediation verwoord, alsmede de specifieke afspraken ten aanzien van uw ‘traject’.

  Stap 3 : Mediation gesprekken

  Doorgaans duurt een volledige Mediation ca. 6 tot 8 uur, verdeeld over 3 tot 5 gesprekken. De gesprekken bieden ruimte aan een fasering, zoals die doorgaans leidt tot oplossingen. Het eerste gesprek is de basis: voor het vervolg:

  • Wat is er zoal gebeurd en hoe heeft u beiden dat beleefd?
  • Welke gevolgen heeft dat gehad in de omgang en de onderlinge (werk-) verhoudingen?
  • In welke mate is de huidige omgang nog productief? Welke veranderingen in onderlinge dynamiek zouden helpen om tot oplossingen te komen?
  • Welke belangen heeft u beiden naar de toekomst? Waar gaat het echt om?
  • Wat moet er ter tafel komen en worden besproken om tot afspraken te komen?

  U bepaalt zelf met elkaar de agenda. U besluit samen onder begeleiding van de Mediator waar het echt om gaat en waar het wringt. Samen besluit u tot de volgende stappen in de vervolggesprekken.

  Stap 4 : Afspraken en Vaststellingsovereenkomst

  Na het laatste gesprek, stelt de Mediator een einddocument op waarin de afspraken komen te staan die de betrokkenen mondeling zijn overeengekomen. Vaak komen partijen dan nog een laatste maal bij elkaar aan de Mediation tafel om te ondertekenen of elkaar de hand te schudden, waarmee de Mediation eindigt.

  Resultaten

  Uit cijfers blijkt dat 75 tot 80 procent van alle mediationtrajecten een voor betrokkenen acceptabele oplossing oplevert.
  Schram Mediation streeft naar de volgende resultaten:

  • Herstel van de dialoog, zodat u met elkaar conflicten en problemen ook in de toekomst kunt bespreken en oplossen.
  • Herstel van de samenwerking, zodat u met respect voor elkaars wensen en belangen in contact blijft en naar de toekomst met vertrouwen de samenwerking kunt voortzetten.
  • Mocht het conflict onoplosbaar blijken of mochten er hindernissen zijn om tot afspraken te komen, dan streeft Schram Mediation ernaar om respectvol en met begrip voor elkaars positie uit elkaar te gaan.