Mediation bij ieder conflict

Mediation

Mediation blijkt snel en goedkoop in vergelijking met inschakelen van advocaten en een rechtzaak

Is er sprake van:

  • Een zakelijk conflict met een klant, leverancier of concurrent?
  • Een conflict binnen uw maatschap, onderwijsteam of samenwerkingsverband?
  • Vastgelopen gesprekken met collega’s, bestuur of OR?
  • Ruzie binnen de familie?
  • Pesten op de werkvloer, tussen professionals of vrijwilligers?

Wilt u met elkaar uit het conflict komen zonder tussenkomst van advocaten, de rechter of arbitrage? Dan is mediation of conflictbemiddeling door een MfN registermediator een uitstekende keus.

Herstel van communicatie, behoud van relatie, werken aan een oplossing die op lange termijn standhoudt. Bereik dit herstel binnen een korte tijd en voor aanmerkelijk lagere kosten dan een juridische strijd. Dat is wat Qruun Schram met mediation u te bieden heeft.

Moderne Mediation bij ieder conflict

Ik verricht doelgericht, resultaatgericht en transparant mediation en (team-)conflictbemiddeling. Mijn aanpak is modern en direct. Als partijen instemmen met mediation, is er vaak al een lange periode van toenemende spanning achter de rug. De aanpak die gekozen wordt zal altijd gericht zijn op snel ‘to the point’ komen. Door de juiste vragen te stellen, vlot te analyseren wat de pijnpunten zijn en te zorgen dat die respectvol en helder op tafel komen. Daarna help ik de alternatieven, opties en mogelijke oplossingen kraakhelder op papier te krijgen. 

Een eigen mediation ruimte heb ik in Hilversum. Indien gewenst kom ik op locatie. Ik maak gebruik van geschikte locaties door heel Nederland. 

Met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven is Qruun Schram bij uitstek de geschikte mediator voor conflicten waarin de communicatie is vastgelopen en de belangen uit het zicht zijn verdwenen.

Werkwijze

Na een korte inventarisatie van het conflict wordt zo snel mogelijk een afspraak tussen beide partijen gemaakt. Aan de Mediationtafel wordt de energie direct gestoken in de toekomst, in een oplossing, in de communicatie, in de autonomie en eigen kracht van betrokkenen. De hele fase van je gelijk halen, wordt zoveel mogelijk overgeslagen. Beide partijen komen in gelijke mate aan het woord over wat is voorgevallen, over wat ze vrezen en wat ze belangrijk vinden, over de opties welke zij zien voor een oplossing, op hun eigen rol in de toekomst. Een Mediation traject kost doorgaans 10 tot 15 uur werk en eindigt vaak in een door beide partijen te ondertekenen overeenkomst.
Mediation bewijst zich in de praktijk als een elegante, efficiënte en lange termijn houdbare oplossing voor conflicten zoals er iedere dag duizenden bestaan en ontstaan. Doorgaans is een overeenkomst het sluitstuk, maar vaak ook volstaat aan het eind van de gesprekken een ferme handdruk.

“Mijn persoonlijke visie is dat de samenleving gebaat is bij meer Mediation in plaats van juridisering en advocatenstrijd. Alle pogingen van eerdere ministers ten spijt, is er nog altijd geen goede inbedding van Mediation binnen het Nederlands Recht. En dat is zonde, want Mediation kan een enorme verlichting bieden aan ons rechtssysteem dat zucht onder een enorme werkdruk. Veel conflicten zouden de rechter niet moeten halen, maar in een eerder stadium en/of andere setting dienen te worden opgelost met behulp van Alternative Dispute Resolution, waaronder Mediation. Advocaten inschakelen kost organisaties al gauw vele duizenden euro’s per conflict, bedragen die voor particulieren nauwelijks zijn op te brengen. Mediation is sneller, veel goedkoper en biedt uitzicht op verbetering van de communicatie en relatie tussen partijen. Lange termijn zijn de opbrengsten daarmee enorm.”

Qruun Schram is ingeschreven (Registermediator MfN) in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Hij heeft samenwerkingsverbanden met (juridisch) experts en werkt volgens het door het MfN opgestelde reglement.